PEJABAT DAERAH DAN TANAH ROMPIN
Ini adalah satu mekanisme Kajian Pelanggan Luaran yang disediakan bagi mendapatkan maklumbalas dari orang ramai yang menggunakan perkhidmatan di Pejabat Daerah Dan Tanah Rompin. Luangkan masa anda selama 2 minit untuk memastikan kami dapat memberikan perkhidmatan yang tebaik kepada anda dengan menjawab maklumbalas yang kami sediakan.
Lakukan Kajian
 
Kajian Kepuasan Pelanggan ini terdiri daripada 3 bahagian:

Bahagian 1: Maklumat Pelanggan meliputi jantina, umur dan kategori pelanggan.

Bahagian 2 meliputi kajian berkaitan pemerhatian dan penilaian pelanggan terhadap perkhidmatan layanan, penggunaan telekomunikasi dan keselamatan pejabat.

Bahagian 3 adalah ruangan kepada cadangan atau komen oleh pelanggan bagi menyuarakan sebarang pandangan.

 
Bahagian 1 | Maklumat Pelanggan

 
Jantina: * 
Umur : *


 
Status  Perkahwinan : *


 
Kategori Pelanggan? *


 
Kekerapan berurusan dengan PDT Rompin? *


 
Bagaimanakah cara anda menghubungi / berurusan dengan PDT Rompin? *


 
Bahagian 2 | Pemerhatian & Penilaian2.1   Perkhidmatan / Layanan

 
Layanan Mesra Pegawai Khidmat Pelanggan *

 
Perkhidmatan sokongan dan kesediaan Pegawai Khidmat Pelanggan memberi bantuan yang diperlukan *

 
Respon atau maklumbalas terhadap perkhidmatan yang diperlukan *

 
Pengetahuan pekerja untuk menjawab soalan *

 
Pelanggan diberi penerangan dengan jelas dan tepat *

 
Layanan panggilan telefon adalah sopan dan efisien *

 
Keselesaan ruang menunggu, bersih teratur dan kemas *

 
Petunjuk arah untuk memudahkan anda ke tempat dituju *

 
Kemudahan tong sampah disediakan *

 
Sumber rujukan dan maklumat seperti bahan risalah dsb. *

 
Tempat konsultansi / bertemu pelanggan *

 
Kebersihan Tandas *

 
Penyediaan / Kebersihan Surau *

 
Bahagian 2 | Pemerhatian & Penilaian2.2   Penggunaan Telekomunikasi (ICT)

 
Kandungan Laman Web Rasmi adalah informatif dan terkini *

 
Maklumbalas melalui mel elektronik (e-mel) adalah cepat dan berkesan *

 
Bahagian 2 | Pemerhatian & Penilaian2.3   Keselamatan di Organisasi

 
Laluan Utama Kecemasan *

 
Papan Tanda Kecemasan *

 
Pengawal Keselamatan *

 
Sistem pemadam api disediakan *

 
Prestasi Keseluruhan Organisasi


 
Bahagian 3 | Cadangan /Komen

Sila berikan cadangan atau komen bagi membolehkan kami meningkatkan perkhidmatan dan kemudahan dalam urusan

(tidak melebihi 300 patah perkataan)
Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform